• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Felipe Martinez &

Ayano Yoneda 

Helsingissä / In Helsinki 
El Ático, Kumpulantie 1
13. -15.12.2019
Tunteja pe-su, milonga + esitys 14.12.2019
Workshops Fri-Sun, milonga + show 14.12.2019

järjestää/organised by Amigos del Tango, Helsinki 
www.tango.fi

Felipe ja Ayano tapasivat San Fransiscon tango yhteisössä. He ovat osa tangon kansainvälistä luonnetta ja matkutavat kokoaikaisesti Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa opettaen tangoa, tehden DJ-keikkoja ja luennoiden musiikista. He viettävät vuosittain aikaa myös Buenos Airesissa opiskellen yhä lisää tangon tanssimista ja sen historiaa.

 

Felipellä on pohjakoulutuksena kasvatualan tutkinto ja yli 20 vuotta kokemusta tangosta. Hänet tunnetaan laajalti selkeästä opetusstrategiasta, innostavasta persoonallisuudesta ja kyvystä saada todellista parannusta aikaan oppilaiden tanssissa.

 

Ayano on tanssinut vuodesta 2005. Hän on taitava ja motivoitunut tanssija, jolla on erinomainen liiketekniikka ja musikaalisuus. Hän on opettanut Felipen kanssa muutamia vuosia ympäri Amerikkaa.

 

Yhdessä heidän opetuksensa on selkeää ja tarkkaa mikä antaa oppilaille hyvän mallin liikkumiseen. Molemmat vievät ja seuraavat, vaihtavat roolia ongelmitta, mikä on korvaamatonta opetuksessa. Heidän kurssinsa Stanfordin Yliopistossa ja tuntinsa The Beatissa Berkleyssä ovat aina kysyttyjä heidän erinomaisten opetuskykyjensä takia. Meillä on onnea saada nämä taitavat opettajat vieraiksemme. Tule mukaan tähän loistavaan oppimiselämykseen.

tulossa pian.

Tunnit pidetään El Áticolla.

HINNAT 25€/tunti

Felipe & Ayano came together in the tango scene of the SF Bay Area, and embody the global nature of tango, travelling full-time throughout North America, Europe, South America, and Asia to teach, DJ, and lecture about the music. They also spend time annually in Buenos Aires studying and enjoying the dance and its history.

Felipe's background includes a degree in education and more than 20 years of experience in tango and is widely renown for his clear teaching strategy, enthusiastic personality, and ability to make real improvements in your dancing.

Ayano has been dancing tango since 2005 and is an accomplished and motivated dancer, with excellent movement technique and musicality. She has been teaching with Felipe for the past few years around the country.

Together, their demonstrations are clear and precise, offering students an excellent model of movement. Both Felipe and Ayano lead and follow interchangeably which is invaluable for teaching. Their series at Stanford University and their classes at The Beat in Berkeley are always in high demand, which is a tribute to their teaching excellence and wide appeal. We are very fortunate to have tango professionals of this calibre in our community. Come join us for a wonderful learning experience!

All events will take place at El Ático

PRICES 25€/workshop

 

TUNTIOHJELMA

Ilmoittautuminen pareittain.

Kaikki tunnit ovat kaikille tasoille.

----------

PERJANTAI 13.12.

19:00-20:30 WS1
KävelyLAUANTAI 14.12.

12:00-13:30 WS2

Tanssiminen pienessä tilassa

13:45-1515 WS3

Milonga


15:30-17:00  WS4

Klassiset kombinaatiot, jotka ovat aina muodissaSUNNUNTAI 15.12.

14:30-16:00 WS5

Cadencia


16:15-17:45 WS6

Musikaalisuus

WORKSHOP PROGRAMME 

You will need to register with a partner. 

All courses for all levels.


----------

FRIDAY 13.12.

 

19:00 - 20:30
WS1: WalkingSATURDAY 14.12.

12:00 - 13:30
WS2: Dancing in compact spaces
 

13:45 - 15:15
WS3: Milonga

 

15:30 - 17:00
WS4: Classic combinations that never go out of styleSUNDAY 15.12.

 

14:30 - 16:00
WS5: Cadencia

16:15 - 17:45
WS6: Musicality
 

Yleisimpiä KYSYMYKSIÄ

Täytyyko minun ilmoittautua parin kanssa?


Kaikille tunneille paitsi yksilötekniikkaan ilmoittaudutaan parin kanssa. Kannattaa siksi olla aktiivinen ja etsiä tanssikaveria esimerkiksi tunneilta ja milongoista ja Facebookin kautta. Ilman pariakin kannattaa ehdottomasti tulla yksilötunnille ja lauantaimilongaan katsomaan esitystä!
Maksammeko parini kanssa tunneista yhdessä vai erikseen?


Kaikille muille tunneille paitsi perjantain yksilötunneille ilmoittaudutaan yhdessä ja pyydämme, että tanssiparin yksi osapuoli maksaa molempien osuudet näistä tunneista.
Mitä "kaikki tasot" tarkoittaa?


Jos mietit, onko "kaikille tasoille" tarkoitettu tunti sinulle liian helppo tai liian vaikea, vastaus on todennäköisesti ei! Nämä tunnit eivät ole vasta-alkajille, mutta käsitellyistä aiheista on hyötyä kaikille oppilaille tanssitaustasta riippumatta. Myös kokeneille tanssijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään tunnin aiheesta erinomaisten opettajien seurassa.
Täytyykö minun olla Amigos del Tangon jäsen?


Tunneille osallistuminen edellyttää Suomessa asuvilta Amigos del Tango ry:n jäsenyyttä. Jos et vielä ole jäsen tai jäsenmaksusi vuodelle 2019 (25€/vuosi) on maksamatta mainitse asiasta ilmoittaumislomakkeen remarks–kohdassa niin otamme sinuun yhteyttä. Ulkomailla asuvilta ei vaadita jäsenyyttä.

fREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Do I have to register with a partner?


Registration in couples is required for all classes except solo technique. This is why it’s a good idea to be active and look for a partner at tango lessons and milongas or on Facebook. Even if you don't have a partner you should definitely take the individual lesson on Friday and come to the milonga on Saturday and see the show!
Do my partner and I pay for the workshops together or separately?


Registration for all workshops except solo workshops on Friday takes place in couples and we ask that, for these workshops, one half of a couple makes the payment for both partners.
What does "all levels" mean?


If you are wondering whether an "all levels" workshop is too easy or too difficult for you, the answer is probably no! These classes are not meant for absolute beginners but the themes that are dealt with are useful for all students regardless of their dance background. Also for experienced dancers who wish to deepen their understanding of the topic with excellent teachers.
Do I have to be a member of Amigos del Tango?


In order to attend the workshops all Finnish residents must be members of Amigos del Tango. If you are not a member yet, or if you have not yet paid your membership fee for 2019 (25€ /year), please mention this in the "remarks" field on the registration form and we will contact you as soon as possible. Membership is not required of participants who live outside Finland.

Muuta kysyttävää? Kirjoita osoitteeseen info@tango.fi
Other questions? Write to us at info@tango.fi